Energi Management

Nye teknologier + Nye metoder + Nye finansieringskilder

= Bedre business cases

Praktisk information
Tid:
Torsdag den 19. juni, kl. 08:30 - 17:10

Sted:
Carlsberg Danmark A/S
Vestre Ringvej 111,7000 Fredericia

Pris:
Medlemmer af DAu: 1.900 kr. ex. moms.
Abonnenter af DAu: 2.200 kr. ex. moms.
Øvrige: 3.900 kr. ex. moms.
Udstiller ved minimessen?
Ønsker du at udstille ved minimessen koster det dobbelt pris:

3.800 kr. for DAu-medlemmer,
4.400 kr. for DAu-abonnenter
7.800 kr. for øvrige.

Det giver gratis adgang for 2 personer.
Kontakt Søren Cajus på scp@di.dk

Faktura vil blive eftersendt, men tilmelding er bindende.
Program

08.30 Morgenbrød og registrering

09.00 Velkomst
v. Kim Christensen, Dansk Automationsselskab

09.10 Præsentation af Carlsberg
Anita Grotkær, Plant Director B&P, Carlsberg Danmark A/S

09.20 Energi management - industriens nye vej til forbedret konkurrenceevne
- Hvilke teknologiske trends og hvilke udfordringer er der inden for energi management?
- Energi management som værktøj til at styrke konkurrenceevne og til at skærpe din virksomheds bæredygtighedsprofil
Brian Hulvi, Vice President Energy & Sustainability Services, Schneider Electric A/S

09.50  Energioptimering - kom godt i gang kom godt i mål
Hvordan beregner du din business case? Hvad er tilbagebetalingstiden? Hvordan håndteres risici? Hvordan hjemtages gevinsterne?
Kjeld Gade, Divisionsdirektør, Kjærgaard A/S

10.20  Introduktion af udstillere ved minimessen - 1 minuts pitch til hver udstiller

10.30 Pause og minimesse

11.00 VE til proces - ny offentlig støtteordning til omlægning af proces
Ny støtteordning er målrettet til virksomheder, der konverterer deres procesenergi til vedvarende energi eller fjernvarme. Der er afsat en pulje 500 mio. årligt fra 2014 frem til 2020.
Charlotte Vartou Forsingdal, Ingeniør, Energistyrelsen

11.30 Når forskning giver kommerciel værdi: Udvikling af software til værktøjet Model Predictive Control (MPC)
- MPC-software optimerer produktion af mælkepulver ud fra tørstofindhold og luftfugtighed
- Udnyt viden hos DTU, ansæt en erhvervs-ph.d'er til at styre jeres komplekse energiprojekter
- DTU's samarbejde med Det Internationale Energiagentur (IEA), hvad betyder det for danske virksomheder?
John Bagterp Jørgensen, Lektor, DTU COMPUTE

12.00 Frokost og minimesse

13.00 Sådan fjernede vi 90 millioner KWH hos den grønne dreng i klassen
Dong Energy og Novo Nordisk partnerskab om energibesparelser har givet en reduktion på 90 mio. KWH siden 2007. Hvordan fungerer projekterne i praksis? Hvordan kan man fortsat finde rentable projekter?Jens Christian Aggerbeck, Projektleder, Dong Energy A/S

13.30 Benchmark og standardisering er vejen til energioptimering
Jesper Sloth Nielsen, Group Energy and Environmental Controller, Danpo A/S

14.00 Pause og minimesse
 
14.30 Hands-on energiledelse på tværs af 50+ production sites over hele verden
- Hvordan gennemfører man systematisk energiledelse og monitorering i en global virksomhed?
- Hvordan forankres erfaringer fra energioptimeringer og -besparelser i koncernen?
Bjarke Rasmussen, Nutrition & Health Global Energy Leader, DuPont A/S

15.00 Skræddersyede KPI'er giver det rigtige fokus for energioptimering
- Sådan anvender vi situationsafhængige KPI'er og fokus på nedlukningsprocedurer- Hvordan kan man sikre den organisatoriske forankring af sine energimål?
Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S

15.30 Opsamling
Kim Christensen, Dansk Automationsselskab

15.40 Rundvisning på Carlsberg
v. Carlsberg

17.10 Tak for i dag

Konferencen afholdes i samarbejde med

Tilmelding